Въпроси и отговори

Как да получа онлайн достъп до рентгеновите си снимки?


Лайф Хоспитал предлага безплатен онлайн достъп до вашите образни изследвания – рентгенови снимки, скопии, томографии и изследвания с Ядрено-магнитен резонанс.

За да можете да получите достъп до сървъра с изследванията, е задължително да попълните своя e-mail адрес на амбулаторния лист, който получавате на Регистратура в Медицинския център. От съображения за сигурност не приемаме други начини за предоставяне на достъп. Уверете се, че знаете своя ЕГН и го казвате правилно на лаборанта. Когато върнете листа на каса, обърнете внимание на касиера, че желаете достъпът да се активира. Ще получите имейл с инструкции за задаване на парола. Достъпът до снимките ви ще бъде активен 365 дни и ще включва автоматично всички предишни и бъдещи ваши образни изследвания, извършени при нас.

Как да получа епикриза?


Епикриза може да получите след датата на изписване, в следните дни – вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа.

За пациенти с Хистологични изследвания резултатите се получават и вписват в епикризите в рамките на 7- 10 работни дни от датата на изписване.

Заседание на онкокомитет има веднъж месечно.

Как да получа болничен?


За да Ви бъде издаден болничен лист е необходимо да представите Лична амбулаторна карта до деня на изписването си. В Личната амбулаторна карта е трябва да е посочено името на фирмата, в която работите, адрес на фирмата и заемана длъжност. За издаване на болнични листи по-дълги от хоспитализацията Ви е нужно насочване към ЛКК комисия. Издаване на болничен лист с ЛКК комисия е на стойност 25 лева.

Болничен лист се получава след датата на изписване, в следните дни – вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа

Мога ли да се видя с психолог докато лежа в болницата?


По време на престоя в стационара предлагаме безплатни консултации с психолог. При необходимост може да се обърнете към старшата сестра на отделението, която ще организира консултацията.

Какво да направя, ако имам следоперативен двигателен проблем?


За пациентите след операции се осигурява рахaбилитатор, който ще Ви помогне за процеса на раздвижване. За повече информация може да се обърнете към старшата сестра на отделението

Кога са часовете за свиждания с болните?


Всеки ден от 11:00 до 12:00ч и от 17:00 до 18:00ч

Хранят ли се пациентите, приети на лечение?


МБАЛ „Лайф Хоспитал“ предоставя храна съобразена със заболяването, както следва:

  • Закуска между 07:30 и 08:30 часа
  • Обяд между 12:00 и 13:00 часа
  • Вечеря между 18:00 и 19:00 часа

Работите ли по Договор с Националната Здравно-Осигурителна Каса?


МБАЛ „Лайф Хоспитал“ има сключен договор с НЗОК за работа във всички специалности, за които има открити отделения. Подробна информация за клиничните пътеки, по които работим, ще намерите в менюто „Клинични пътеки“.