Клинични пътеки

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2018 ГОД

 

Номер пътека Описание Нова цена
40.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 650
41.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 500
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 700
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 570
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 730
51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 3000
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 850
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив 1000
54 Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) 5500
56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми 500
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 2000
58 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст 700
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза 650
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи 400
63 Лечение на епилептичен статус 600
64_1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500
64_2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 657
65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 5000
66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 7000
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт 850
70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 1200
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 605
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 600
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 920
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 1100
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 700
106_1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 500
106_2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 550
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 750
108 Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне 2200
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2200
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2500
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1000
143 Трансуретрална простатектомия 1100
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1100
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2500
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 600
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2600
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1160
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
151 Реконструктивни операции в урологията 1000
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 520
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1000
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2300
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 950
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2800
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 3100
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1780
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1780
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2600
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2650
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1100
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1150
179 Оперативни процедури върху апендикс 650
180 Хирургични интервенции за затваряне на стомаха 650
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500
182 Оперативни процедури при хернии 650
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700
184 Конвенционална холецистектомия 1150
185 Лапароскопска холецистектомия 950
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2300
187 Оперативни процедури върху черен дроб 3350
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1450
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4950
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1820
191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1000
191_2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1500
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1200
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1300
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300
195 Оперативно лечение при остър перитонит 2200
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1500
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 305
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злочаствени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 800
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 800
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1500
204 Тежка черепно – мозъчна травма – оперативно лечение 3400
205 Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение 1330
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 400
209 Хирургично лечение при травма на главата 1052
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност 2450
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност 1819
216 Спешни състояния в гръдната хирургия 550
217.1 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 2050
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1257
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1000
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 1200
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца 500
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 500
257 Физикална терапия и рехабилитация при персистиращо (хронично) вегетативно състояние 100
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 40
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 40
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 60
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 400
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120