ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС за Педиатър 2 сутрин

ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС за Педиатър 2 сутрин

Педиатър

За седмицата 26.02-01.03 вторият ни педиатър е в отпуска.