Д-р Живко Милков

За Мен:

Д-р Живко Милков

Образна диагностика

Д-р Живко Милков се дипломира в Медицински университет – Стара Загора през 1993 г. Придобива специалност Образна диагностика през 2002 г. Същата година придобива квалификация Ехография в МУ София, а през 2005 г. – Компютърна томография във ВМА София. Следват квалификации по Образна диагностика с ЯМР през 2012 г. в МУ София и пак там по Инвазивна образна диагностика – I ниво през 2014 г.

В екипа на МБАЛ Лайф Хоситал е от пролетта на 2017 г.