Отделение по Хирургия

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност – над 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели;

•           лапароскопски консумативи.

172 само по спешност Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност – под 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели;

•           лапароскопски консумативи.

173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели;

•           лапароскопски консумативи.

174 само по спешност Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели.

175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност – над 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели;

•           лапароскопски консумативи.

176 само по спешност Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност – под 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели.

177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели.

178 само по спешност Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели.

179 Оперативни процедури върху апендикс;

НЗОК не заплаща:    лапароскопски консумативи.

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома;

НЗОК не заплаща:

•           кръгови ушиватели;

•           линеарни ушиватели;

•           лапароскопски консумативи.

181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;

НЗОК не заплаща:    автосъшиватели за хемороидектомия.

182 Оперативни процедури при хернии;

НЗОК не заплаща:

•           меш (платно) за пластика на коремната стена;

•           лапароскопски консумативи.

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;

НЗОК не заплаща:    меш (платно) за пластика на коремната стена.

184 Конвенционална холецистектомия;
185 Лапароскопска холецистектомия;

НЗОК не заплаща:

•           стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата;

•           лапароскопски консумативи.

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища;
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест;
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност;
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години;
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години;
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции;
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0;
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия;
195 Оперативно лечение при остър перитонит;
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси;
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания;
158 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение;
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания;
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания;
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – за лица над 18 години;
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
205 Тежка черепно – мозъчна травма- консервативно поведение
209 Хирургично лечение при травма на главата;
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)