Отделение по Урология

УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични залолявания на пикочния мехур: стадий Т1-3, N0-2, M0-1,

НЗОК не заплаща:

•           примки за трансуретрална монополарна резекция;

•           примки за трансуретрална биполарна резекция;

•           световоди за лазерна резекция.

143 Трансуретрална простатектомия

НЗОК не заплаща:

•           примки за трансуретрална монополарна резекция;

•           примки за трансуретрална биполарна резекция;

•           световоди за лазерна процедура.

144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи;
145 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение

НЗОК не заплаща:

•           урологични протези;

•           стентове тип “JJ”;

•           лазерни, електромагнитни и други сонди;

•           сет за перкутанна нефростома.

146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система;

НЗОК не заплаща:    тестикуларни протези.

148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

НЗОК не заплаща:

•           примки за трансуретрална монополарна резекция;

•           примки за трансуретрална биполарна резекция;

•           световоди за лазерна резекция.

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината

НЗОК не заплаща:  сет за урологични имплантации.

151 Реконструктивни операции в Урологията

НЗОК не заплаща:

•           вземане и обработка на алопластичен материал;

•           пенис – протеза.

152 Ендоскопски процедури при обструкция на долните пикочни пътища;
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища;
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

НЗОК не заплаща:

•           урологични протези;

•           стентове тип “JJ”;

•           степели (клипсери);

•           хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатични пудра;

•           консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия.

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност;

НЗОК не заплаща:

•           урологични протези;

•           стентове тип “JJ”.