Отделение по Педиатрия

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
68 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт;
40.2 Бронхиална астма средно тежък и тежък пристъп на лица под 18год възраст
41.2 Диагностика и лечение при инфекциозно алергични заболявания на дихателната сиситема на лица под 18год
48 Брохопневмония при лица под 18 г
49 Бронхилит при лица под 18 год