Отделение по Ортопедия и Травматология

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система;

НЗОК не заплаща:

•           резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури;

•           еднократни артроскопски изделия.

217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник (без ендопротезиране)

НЗОК заплаща: протези за тазобедрена и колянна става;

НЗОК не заплаща: медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури.

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

НЗОК заплаща: протези за тазобедрена и колянна става;

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

НЗОК не заплаща:    медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури.

210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение;
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност;
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност;
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник

НЗОК не заплаща:

•           медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури.

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

НЗОК не заплаща:

•           медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури.

224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години