Отделение по Гастроентерология

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
68 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт;
69 Висикоспециализирани и нтервнционални процидури при заболявания на ГИТ

НЗОК не заплаща:

  • примка за лигиране еднократна;
  • накрайник за лигиране еднократен;
  • саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и др.;
  • игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;
  • игла за биопсия през ехоендоскоп;

индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия.

70 Болест на Крон и улцерозен колит
71 Заболявания на тънкото и дебелото черво;
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
74 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
75 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) ;
76 Хронични чернодробни заболявания