Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

ОДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години;
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години;
107 Отравяния и токсични  ефекти от лекарства и битови отрови;
108 Фалоидно гъбно отравяне;
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма;
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми;