Д-р Сребрин Попов е завършил медицина във Висш Медицински Институт – град Варна през 1983 година. Придобива специалност по урология през 1990 година в Българска Медицинска Академия – град София. Д-р Попов е бил ученик на Д-р Дачев и Д-р Цочев – утвърдени имена на Българската урология. Работил е активно и съвместно с Д-р Панев и Д-р Герганова, видни уролози на местно ниво. Специализирал е диагностика и лечение на урологичните заболявания при проф. Чавдар Славов и проф. Стоян Чакъров. Специализирал е тясно в трансуретралната хирургия на уретрата и пикочен мехур.

Вече преглежда и консултира пациенти в „Лайф Хоспитал”- гр. Бургас.

Д-р Попов, какво представляват бъбречните колики и какво трябва да предприемем при появата им?

Бъбречно каменна болест е огромен раздел от урологичните заболявания. Причините са многообразни – камъните са с различен химически състав. Невземането на мерки и непровеждане на лечебни мероприятия може да доведе до загуба на орган и всички неприятни последствия, като може да се стигне до изкуствен бъбрек (хрониодиализа), дори и до фатален край. Може да се счита, че това е болест на обмяната, отколкото самостоятелно заболяване. Един от най-честите симптоми е бъбречната колика. В повечето случаи тя се предизвиква от пикочен камък, който внезапно запушва частично или напълно горните пикочни пътища (бъбрек или уретер). Причините са многообразни. От значение са анатомични промени в уропоетичната система, обменни причини, наследственост, питейна вода, пикочни инфекции, хранителен режим, прием на различни лекарства и много други. Необходимо е преглед от уролог и бързо отстраняване на болката чрез медикаменти или инвазивни мероприятия (интубация на уретер, посредством стент). Назначават се изследване на кръв и урина, ехография на бъбреци, обзорна графия на бъбреци, венозна урография, скенер при необходимост, инвазивни изследвания и други. Лечението бива: консервативно (медикаменти, билколечение, балнеолечение), извънтелесно разбиване на камъни, вътретелесно разбиване на камъни и оперативно отстраняване на камъните.

В отделението по урология към МБАЛ Лайф Хоспитал функционира уникален център за лечение на бъбречно-каменна болест. Разкажете ни повече за него.

Диагностицирането и лечението на заболяването изисква задължителен преглед от специалист уролог и провеждането на множество изследвания за избор на най-ефективен метод на терапия.  Един от вариантите за лечение е с Литотриптер. Апаратът, функциониращ на територията на МБАЛ „Лайф Хоспитал” в Бургас, е производство на фирма Дорниер и е предназначен за безкръвно разбиване на камъни в областта на бъбреците. Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на литотрипсия и пациентът не заплаща нищо.

Съществува и друг съвременен метод за лечение – с лазер за разбиване и екстракция на камъни безкръвно в останалата част на пикочо-половата система. Лайф Хоспитал вече разполага с новия Холмиум Лазер. Лазерът, производство на Cook Medical, е уникален не само за региона, но и за България. Той е предназначен за лазерни литотрипсии и третиране на меки тъкани. Максималната мощност на работа е 30W. Oсновното му предимство е наличието на две дължини на вълната – дълга и къса. Дългата не предизвиква миграция на камъка и в същото време го разбива до състояние на прах. Мощността и пулсовата честота се регулират поотделно според вида на процедурата и конкретните предпочитания на специалистите, което позволява третирането на по-широк диапазон от случаи. Новият лазер е предназначен за третиране на меки тъкани и фрагментиране на конкременти. Достигайки до конкремента, лазерът за минути го разбива на прах и песъчинки до около 1 мм, които в момента на операцията се елиминират. С него могат да бъдат дезинтегрирани и големи конкременти в пикочния мехур и уретрите. Също така лазерът може да се използва при третиране на тумори на пикочния мехур, стриктури на уретрата и други.

Всичко това отличава отделението по урология в МБАЛ Лайф Хоспитал като модерен и единствен център на територията на Бургаска област за лечение на бъбречно-каменната болест.

Share: