Клинична лаборатория

Проверете изследванията си тук

 

Клиничната лаборатория е акредитирана от Министерството на здравеопазването и е изцяло съобразена с изискванията на медицинския стандарт по Клинична лаборатория.

Лабораторията разполага с високотехнологична апаратурa.

Лабораторията предоставя уникален идентификационен код за всяка проба и пациент още в момента на регистрация, който свежда вероятността за допускане на грешки до абсолютен минимум. За да покрие напълно изискванията за максимална точност в резултатите и за да запази водещото си място в тази сфера, е въведена в експлоатация интегрираната система Cobas 6000 SWA, производство на световно доказалата се компания Roche Diagnostics Deutschland GmbH. Има въведен и процес за проследяване и индивидуализиране на всеки биологичен материал чрез уникален за отделните проби баркод етикет. Така се гарантира проследимостта на материала – от неговото вземане, през изработването и подаването му като готов резултат.

В Клиничната Лаборатория на Лайф Хоспитал могат да се извършват следните видове изследвания:

Хематологични

Кръвосъсирване и фибринолиза

Биохимични

Сърдечни маркери

Електролити и олигоелементи

Вирусологична диагностика

Хормонална диагностика

Туморни маркери

Биохимичен скрининг по време на бременност

Изследвания за диабет

Имунологична диагностика

Маркери за остеопороза

Изследване на урина

Микробиологични изследвания

Паразитологични изследвания

Имунохематологични изследвания

Серологични изследвания

Лабораторията работи с НЗОК и с пациенти с платен прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в „Клинична лаборатория“, тъй като апаратурата дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Галерия