Отделение по Анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) разполага с високо специализирани диагностични и лечебни възможности. То е акредитирано за Второ ниво на компететност, и има отлична акредитационна оценка. Отделението работи  съгласно Национални и Европейските медицински стандарти по Анестезиология и интензивно лечение.

Обект на лечение в Отделението по Анестезиология и интензивно лечение са пациенти с тежки нарушения в основните жизнени функции (мозъчна, дихателна, сърдечно съдова, чернодробно-бъбречна и др), настъпили в резултат на различни причини- травма, заболяване. Чел на лечението е стабилизиране състоянието на пациента.

Пациентите на ОАИЛ са под непрекъснато наблюдение и мониториране на всички жизнени показатели. За болните в ОАИЛ се грижат денонощно екипи от лекари специалисти по анестезиология и интензивно лечение, сестри и санитари.

Някои от пациентите се настаняват планово за наблюдение в ОАИЛ след операция с голям обем и сложност.

Денонощно екип на ОАИЛ е в готовност да осигури съдействие и помощ в рамките на болницата в случай на внезапно настъпила необходимост от реанимационна намеса.

 

Часове за свиждане в отделението:

  • Часовете за свиждане са от 17:00 до 18:00 часа
  • Времето за свиждане е сведено до минимум с оглед да не се нарушава лечебния процес на пациента. В определени ситуации, може да се наложи да изчакате известно време преди да се позволи посещение на пациент.

 

Телефон за директна връзка с Отделението по Анестезиология и интензивно лечение –  056/ 87 50 56

Телефон за информация за епикризи и издадени болнични листи: 056/ 87 50 41

 

Информация за клиничните пътеки, по кото работи отделението може да откриете тук