Д-р Сибел Татарова

За Мен:

  • Опит:

    Акушерство и Гинекология, Репродуктивна Медицина

  • Контакт:

    Тел.: 056/87 50 50
    Email: medik@lifehospitalbg.com

Д-р Сибел Татарова

Специалист Акушерство и Гинекология

Д-р Сибел Татарова е завършила медицина в Медицински Университет гр. Плевен през 2002 г. Придобива специалност Акушерство и гинекология в УМБАЛ – Плевен. Допълнителна квалификация по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството и високорискова бременност в Германия.