Доц. д-р Деян Анакиевски

За Мен:

  • Опит:

    Онкологията, Лапароскопската и роботизирана Урология, Трансплантация, Ендоурологията, Реконструктивната Урология

  • Контакт:

    Тел.: 056/ 87 50 50
    Email: medik@lifehospitalbg.com

Доц. д-р Деян Анакиевски

Уролог

Д-р Деян Анакиевски завършва Медицина в Медицинския университет гр Варна през 2004 г. Специализира хирургия и урология. Придобива специалност по урология през 2013 г.

Защитава дисертация за степен ”доктор” през 2015 г. на тема „Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином“, с научен ръководител проф. д-р Александър Хинев, д.м.

Има завършени курсове по „ Инвазивен рак на пикочния мехур и пикочни отклонения” в гр. Мансура, Египет. Практически занятия в една от най – добрите в Урологията международни болници в Лондон, Великобритания, Университетската болница Св. Петър. Има завършен практически курс за  употреба на Лазер  Зелена Светлина – AMS в ”Institute of Advanced Urology Surgery” – институт за съвременни урологични операции, Мадрид, Испания. Обучавал се е за работа с  Da Vinci Robot, PCNL, URS, TUR в Полша. Посещава много международни конгреси и симпозиуми, като Европейската Урологична експертна среща на върха в Прага, Чехия; Десетата Европейската  Урологична образователна програма / EBU/ в Прага, Чехия.

Д-р Анакиевски е член на Български Лекарски съюзБългарската Урологична асоциация, Българската асоциация на младите уролози, Европейската Асоциация по Урология, Международната асоциация на младите уролози, Европейският съвет по Урология.

Професионалните интереси на д-р Анакиевски  са в Онкологията, Лапароскопската и роботизирана Урология, Трансплантация, Ендоурологията, Реконструктивната Урология.