Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална Парализа;
261 ФТР при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 ФТР на болести на ЦНС
263 ФТР при болести на ПНС
265 ФТР при болести на опорно двигателния апарат