Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална Парализа;
262 ФТР на болести на ЦНС
263 ФТР при болести на ПНС
265 ФТР при болести на опорно двигателния апарат