Услуги

ПРЕГЛЕДИ
Преглед при постъпване
Преглед при специалист
Преглед от хабилитирани лица
Преглед от външни специалисти

ЕХОГРАФИИ
Корем
Щитовидна жлеза
Малък таз и пикочо-полова система
Меки тъкани
Доплерова сонография
Ехокардиография
ЕКГ

РЕНТГЕНОГРАФИИ
Череп
Прешлени
Стави
Пръсти/Стъпало
Кости
Сърце, бял дроб
Корем и таз
Венозна урография

СКЕНЕР
Глава
Глава с контраст
Корем
Таз
Таз с контраст
Бял дроб
Бял дроб с контраст
Корем
Корем с контраст

АНЕСТЕЗИЯ
Eндотрахeална
Спинална
Венозна
Аксиларен блок
Продължителна ендотрахeална

ОПЕРАЦИИ
Апендектомия
Херния
Холецистектомия
Струмектомия
Оперативни процедури с голям обем
Оперативни процедури с среден обем
и сложност на корем и коремни органи
Оперативни интервенции в областта на ануса и
перианалното пространство с малък обем и сложност
Оперативни интервенции в областта на ануса и
перианалното пространство със среден обем и сложност
Оперативни процедури с голям и много голям
обем и сложност на таза и долния крайник
Оперативни процедури със среден обем
и сложност на таза и долния крайник
Абсцес интраабдоминален
Фиброколоноскопия
Фиброгастроскопия
Премахване на фиброми/фиброаденоми
Стрипинг и варицектомии
Екстракции на полип
Вземане на биопсичен материал
Гръбначномозъчни операции
Урологични операции с малък обем и сложност
Урологични операции със среден обем и сложност
Урологични операции с голям обем и сложност
Цистоскопия
Холангиография
Премахване ксантелазми
Дермоабразио (на см²)
Пластика предна коремна стена
Циркумцизия

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Електрофореза “лечение с НЧТ“
Магнит-магнитотерапия
Лечение със средночестотни токове
Индивидуална кинезитерапия
Механотерапия с уреди
Терапия с ултразвук
Лечебен масаж на горен крайник
Лечебен масаж на долен крайник
Лечебен масаж на гръб
Лечебен масаж на кръст
Лечебен масаж на шия (масажна яка)
Лимфодренажен масаж

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пакет сърдечна функция
Пакет бъбреци
Пакет чернодробна функция
Пакет електролити
Пакет кръв и коагулации
Хистологични изследвания
ТАБ – тънкоиглена аспирационна биопсия, пункция
Микробиология
Хемокултура
Пълно изследване на кръв и урина
Стандартно изследване на кръв и урина
Бременност регистрация
Полови хормони – жени
Анемии
Анемии – разширен
Полово трансмисивни
Имунологична диагностика
Пълна кръвна картина – 18 показателя
СУЕ (РУЕ)
Левкограма
Фибриноген
Протомбиново време
Морфология на
Микроалбумин
DPD (диоксипиридинолин)
Osteocalcin
ß-Cross Laps
Ferritin
NSE (неврон специфична енолаза)
CYFRA 21-1
СА 72-4
Beta 2 Микроглобулин
HCG-кач. oпр. в кръвта – бременност
Спермограма
Окултни кръвоизливи
Бъбречни и други конкременти
КАС (AKP)
Наркотични вещества – качествено oпределяне в урина – пълен тест
Марихуана -ТНС
Опиати
Syphilis (Wass)-RPR, TPHA
HBsAg
HBeAg
Anti HbeAg
HCV
Hepatitis A(anti HAV) IgM
ЕBV IgM
EBV IgG
СПИН (HIV 1/ 2)
Хламидия-IgM
Хламидия-IgA
Цитомегаловирус IgG
Цитомегаловирус IgМ
Helicobacter Pylori IgG
Helicobacter Pylori IgA
Helicobacter Pylori (антиген)
Рубеола IgM
Рубеола IgG
Токсоплазмоза IgM
Токсоплазмоза IgG
Урокултура
Уретрален секрет
Вагинален секрет
Гърлен секрет
Носен секрет
Ушен секрет
Очен секрет
Спермокултура
Раневи секрет
Фекална проба
Храчка и бронхоалвеоларен лаваж
Васерман и фецес (з.кн.)
Антибиограма при микозни инфекции
Цитонамазка
Хистология
Valproic Acid
Определяне на кръвна група
Лаймска болест
ANA скрийнинг
Цитология
Онко-кръвен тест еритроцитите – мануално
Ретикулоцити
Хемоглобинови фракции
Време на кървене
Време на съсирване
АРТТ
Тропонин
Кръвно-захарен профил
Глюкоза
Уреа
Креатинин
Пикочна киселина
Холестерол
HDL-холестерол
LDL-холестерол
VLDL-холестерол
Триглицериди
Фосфолипиди
Общ белтък
Албумин
Билирубин-общ
Билирубин-директен
Билирубин-индиректен
Тимолова проба
AcAT (GOT)
АлАТ (GPT)
Алкална фосфатаза
Гама-GT
СК-Креатинкиназа
Алфа амилаза
LDH
HBDH
Холинестераза
Ca
Fe
К
Na
Cl
Р
ЖСК
С- реактивен протеин
AST
Ревма фактор(WR)
Хаптоглобин
Ig (1 показател)
Протеинограма
Трансферин
Витамин В12
Фолиева киселина
LE-антитела
Креатенинкиназа
Урина-общо химическо изследване и седимент
Амилаза в урина
Белтък-количество
Урино-захарен профил
Т3
Т4
FT3
FT4
TSH
Anti Tg
Anti TPO
TSHR-AB
LH
FSH
Estradiol
Progesterone
Testosterone
Prolactin
DHEA-S
17-алфа OH progesterone
4 – androstendion
17- кетостероиди
SHBG
PTH (парат хормон)
STH (соматотропен хормон)
Cortizol-АМ
Cortizol-PM
Ванилбадемова киселина
Гликиран
хемоглобин (HbA1c)
Инсулин (Insulin)
С-пептид