Въпроси и отговори

Как да получа онлайн достъп до рентгеновите си снимки?


Лайф Хоспитал предлага безплатен онлайн достъп до вашите образни изследвания – рентгенови снимки, скопии, томографии и изследвания с Ядрено-магнитен резонанс.

За да можете да получите достъп до сървъра с изследванията, е нужно да попълните своя e-mail адрес на амбулаторния лист, който получавате на Регистратура в Медицинския център. Уверете се, че знаете своя ЕГН и го казвате правилно на лаборанта. Когато върнете листа на каса, обърнете внимание на касиера, че желаете достъпа да се активира. Ще получите имейл с инструкции за задаване на парола. Достъпът до снимките ви ще бъде активен 365 дни и ще включва автоматично следващи ваши евентуални образни изследвания.

Как да получа епикриза?


Епикриза може да получите след датата на изписване, в следните дни – вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа.

За пациенти с Хистологични изследвания резултатите се получават и вписват в епикризите в рамките на 7- 10 работни дни от датата на изписване.

Заседание на онкокомитет има веднъж месечно.

Как да получа болничен?


За да Ви бъде издаден болничен лист е необходимо да представите Лична амбулаторна карта до деня на изписването си. В Личната амбулаторна карта е трябва да е посочено името на фирмата, в която работите, адрес на фирмата и заемана длъжност. За издаване на болнични листи по-дълги от хоспитализацията Ви е нужно насочване към ЛКК комисия. Издаване на болничен лист с ЛКК комисия е на стойност 25 лева.

Болничен лист се получава след датата на изписване, в следните дни – вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа

Мога ли да се видя с психолог докато лежа в болницата?


По време на престоя в стационара предлагаме безплатни консултации с психолог. При необходимост може да се обърнете към старшата сестра на отделението, която ще организира консултацията.

Какво да направя, ако имам следоперативен двигателен проблем?


За пациентите след операции се осигурява рахaбилитатор, който ще Ви помогне за процеса на раздвижване. За повече информация може да се обърнете към старшата сестра на отделението

Кога са часовете за свиждания с болните?


Всеки ден от 11:00 до 12:00ч и от 17:00 до 18:00ч

Храните ли пациентите, приети на лечение?


МБАЛ „Лайф Хоспитал“ предоставя храна съобразена със заболяването, както следва:

  • Закуска между 07:30 и 08:30 часа
  • Обяд между 12:00 и 13:00 часа
  • Вечеря между 18:00 и 19:00 часа

Работите ли по Договор с Националната Здравно-Осигурителна Каса?


МБАЛ „Лайф Хоспитал“ има сключен договор с НЗОК за работа във всички специалности, за които има открити отделения. Подробна информация за клиничните пътеки, по които работим, ще намерите в менюто „Клинични пътеки“.

Как да намеря своя пластичен хирург?


Пластичната хирургия е сериозна дисциплина, която изисква от лекаря добра квалификация, свързана с отлични познания в областта на анатомията, физиологията и хирургична техника, в съчетание с достатъчно добре развито чувство за естетика и хармония. Естетичната хирургия често е борба между възможностите на хирурга и желанията на пациента.

За да сте сигурни, че няма да останете разочаровани, искайте от лекаря, към който сте се насочили, подробно описание на предстоящата операция: показания, методи и техники, вид на обезболяването, необходима подготовка, информация за следоперативния период, очакваните резултати и възможните усложнения. Не се доверявайте на реклами, гръмки обещания дадени по телефона или набързо в коридора. Повече доверие заслужава този специалист, който Ви обяснява истинските рискове и реалните възможности, отколкото този, който Ви обещава бърз и магически ефект. Информирайте се къде /в коя клиника, при кой специалист/ Вашият лекар е усвоил особеностите за извършването на оперативната интервенция, която Ви предстои. Добре е, ако той покаже снимки на свои пациенти и свои сертификати, удостоверяващи квалификацията му. Не се подвеждайте от думите “малка корекция”, “лека манипулация” и пр. Всяка намеса върху целостта на тялото се нарича операция.

Допълнителна сигурност за добри резултати е мястото, където ще се извърши Вашата операция. Пластична хирургия се практикува в съвремено обзаведени операционни зали на специализираните клиники. Изключително важни са добрата дезинфекция на операционната зала, стерилността и възможности за грижи за пациентите по време на следоперативния период в съответната болница. Не се доверявайте на “клиники”, разположени в приспособени за това помещения. Изискайте да Ви бъдат издадени официални медицински документи с диагнозата, вида на оперативната интервенция, както и за направените от Вас разходи.

Д-р Любомир Калудов- началник на хирургичното отделение в МБАЛ "Life Hospital"

Какви опасности крие поддържането на висока телесна температура за дълго време?


Продължителното поддържане на висока телесна температура е проблем, който не трябва да бъде подценяван. Това състояние е често срещано в ежедневната клинична практика и в повечето случаи е причинено от лечими заболявания, при които правилната диагноза и навременната терапия, могат да предотвратят тежки усложнения.

Здравият човек е с телесна температура около 37 ° C. Тя се измерва в подмишничната ямка, а отчитането на показанията на термометъра става, след като той е задържан на това място за около 5- 6 минути. Най- добре е измерването да се направи рано сутрин, между 7 и 8 часа и следобед, между 16 и 17 часа. Нормално е, в по- късните часове, телесната температура да бъде малко по- висока, отколкото през деня. Функционалната активност, хормоналното състояние на организма и възрастта също оказват влияние. Ако установите, че телесната температура е по- висока от нормалната, необходимо е периодично да я измервате и ако имате съмнение за възникнал проблем, веднага трябва да бъде направена консултация с лекар.

Едни от най- трудните диагностични проблеми във вътрешната медицина са продължителните температурни състояния с неясен произход. С понятието “ неясно температурно състояние “ може да се обозначат случаите, в които телесната темпераура е по- висока от нормалната, постоянно или периодично, в продължение на повече от седем дни. Причините за това могат да останат неизяснени и след преглед и провеждане на изследвания. Състоянието може да продължи седмици и дори месеци. Причината може да бъде свързана с вирусна, бактериална или друга инфекция, ревматизъм, артрит, злокачествено заболяване или сборна група от други различни проблеми.

Самолечението и безразборното приемане на лекарства при описаните ситуации е опасно, тъй като тези действия замъгляват клиничната картина и могат да доведат до усложнения. Самоволното правене на лабораторни изследвания, без консултация с лекар, също не е желателно- резултатите от анализите не са диагноза, те са само основание за нея.

Диагностиката при неясно температурно състояние е сложна и отговорна задача за всеки лекар. Необходимо е за пациента да бъдат направени редица комплексни изследвания, които включват рентгенови и ехографски изследвания, тъканни проби за микроскопски анализ, кръвни проби и изследвания на телесни течности. Нерядко, за да бъде изяснен проблема, се налагат и консултации с различни специалисти. Само така могат да бъдат преценени всички възможни варианти за причините, довели до тази симптоматика. Разборът на обобщените резултати дава основания за поставяне на окончателна и точна диагноза.

Д-р Галин Желев- терапевт в многопрофилна болница ” Life Hospital ”

Важно ли е пациентът да се консултира с анестезиолог преди операция?


Ако ви предстои операция, прегледът при анестезиолог е едно от важните неща, които е нужно да направите. Така ще сте сигурни, че във времето, в което сте на операционната маса, няма да се случат рискови за вас ситуации. Или ако съществуват съмнения за възникване на такива, те ще бъдат овладяни безпроблемно. Анестезиологът ще оцени вашето здравословно състояние и ще избере най- подходящата и безопасна за вас упойка. С изключение на спешните случаи, тази консултация трябва да стане поне няколко дни преди предстоящата интервенция. Така специалистът ще има възможност да извърши всички необходими изследвания- тестуване за алергия към медикаменти, използвани при анестезията, консултаця с кардиолог, оценка за общото състояние на организма.

Най- добре е да се срещнете с анестезиолога, работещ в екип с хирурга, който ще ви оперира. Ако това не е възможно, бихте могли да посетите преданестезиологичния кабинет в болницата, където ще се лекувате. По време на прегледа бъдете откровени, точни и изчерпателни в отговорите на въпросите, които лекарят ще ви зададе. Добре е да носите със себе си документацията за настоящи и минали заболявания, с която разполагате.
След консултацията спазвайте всички инструкции и указания, дадени ви от лекаря.

Има няколко неща, които, ако ви предстои анестезия, така или иначе, са задължителни:
Ако сте пушач, спрете цигарите няколко дни преди операцията.
Вечерта преди да отидете в болницата, ограничете приема на храна и течности.

Отстранете от себе си грима и лака за нокти.
Поне шест часа преди операцията не яжте нищо и три часа предварително не поглъщайте каквито и да било течности.
Споделете с вашият лекар всички подробности за здравословното си състояние, които мислите че са важни и не спестявайте нищо, което ви притеснява.

Д- р Мария Димитрова - Началник на отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в многопрофилна боилница "Life Hospital"- Бургас