Д-р Ирина Лазаревска

За Мен:

Д-р Ирина Лазаревска

Гастроентеролог

Д-р Ирина Лазаревска завършва Медицина в УМБАЛ “Георги странски” – гр. Превен през 2008г. 2014. придобива специалност Гастроентерология в клиника по Гастроентеро
логия и Хепатология към УМБАЛ Плевен. Придобит сертификати за ехография на коремни органи; Фиброгастроскопия и Фиброколоноскопия с биопсия на Гастроинтестинален тракт. Участва активно в ежегодни конгреси по Гастроентерология и хепатология и следи всички новости в тези области.