Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Отделението по Физиотерапия се намира на партера на жилищния блок, с отделен вход откъм паркинга. В него се извършва лечение на заболявания по следните клинични пътеки:

261 ФТР при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 ФТР на болести на ЦНС
264 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на Миокарда;
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална Парализа;
263 ФТР при болести на ПНС
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
265 ФТР при болести на опорно двигателния апарат

Галерия