Отделение по Урология

Отделението по Урология се намира на първи надпартерен (така наречения „жълт“) етаж на сивия корпус. То разполага с 8 легла. В отделението се лекуват заболявания по следните клинични пътеки:

141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични залолявания на пикочния мехур: стадий Т1-3, N0-2, M0-1,
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи;
145 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система;
НЗОК не заплаща: тестикуларни протези.
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
НЗОК не заплаща: сет за урологични имплантации.
151 Реконструктивни операции в Урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкция на долните пикочни пътища;
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища;
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност;

НЗОК не заплаща:
• примки за трансуретрална монополарна резекция;
• примки за трансуретрална биполарна резекция;
• световоди за лазерна резекция.
• урологични протези;
• стентове тип “JJ”;
• лазерни, електромагнитни и други сонди;
• сет за перкутанна нефростома.
• вземане и обработка на алопластичен материал;
• пенис – протеза.
• степели (клипсери);
• хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатични пудра;
• консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия.