Отделение по Хирургия

Отделението по Хирургия се намира на първи надпартерен етаж на жилищната сграда. Достъпът до него се извършва през топла връзка от сивия корпус на болницата. Отделението разполага с 12 легла. В него се извършва лечение по следните клинични пътеки:

171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност –  при лица над 18 години;
172 само по спешност Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност – при лица под 18 години;
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години;
174 само по спешност Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години;
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност – при лица над 18 години;
176 само по спешност Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност – при лица под 18 години;
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години;
178 само по спешност Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години;
179 Оперативни процедури върху апендикс;
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома;
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;
182 Оперативни процедури при хернии;
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;
184 Конвенционална холецистектомия;
185 Лапароскопска холецистектомия;
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища;
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест;
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност;
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години;
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години;
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции;
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0;
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия;
195 Оперативно лечение при остър перитонит;
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси;
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания;
158 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение;
199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания;
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – за лица над 18 години;
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
205 Тежка черепно – мозъчна травма- консервативно поведение
209 Хирургично лечение при травма на главата;
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

Забележка: НЗОК не заплаща:
• кръгови ушиватели;
• линеарни ушиватели;
• лапароскопски консумативи;
• автосъшиватели за хемороидектомия;
• меш (платно) за пластика на коремната стена;
• стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата.