Отделение по Ортопедия и Травматология

Отделението по Ортопедия и Травматология се намира на втори надпартерен (така наречен „зелен“) етаж на сивия корпус на МБАЛ Лайф Хоспитал. То разполага с 8 легла. В него се извършва лечение на заболявания по следните клинични пътеки:

217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник (без ендопротезиране)

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение;
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност;
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност;
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система;
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

НЗОК заплаща:
• протези за тазобедрена и колянна става;

НЗОК не заплаща:
• медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури.
• резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури;
• еднократни артроскопски изделия.

Галерия