Отделение по Неврология

Отделението по Неврология осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност.

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ В РАМКИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО:
Електромиография
Доплерова сонография
ЕКГ
ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ В РАМКИТЕ НА БОЛНИЦАТА:
Дигитална рентгенография
Компютърна томография
Магнито-резонансна томография
Лабораторна диагностика
Отделението по Неврология е акредитирано като клинична база за обучение на специализанти и е в изпълнение на медицински стандарт по „Нервни болести“ – второ ниво на компетентност.

Отделението по Неврология в Св. Влас към МБАЛ Лайф Хоспитал разполага с 18 легла.

В отделението се лекуват заболявания по следните клинични пътеки:

50 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – само за лица над 18 години
51 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
52 Паренхимен мозъчен кръвоизлив – само за лица над 18 години
53 Субарахноиден кръвоизлив
54 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
56 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нарвните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия, полиневропатия на гилен –Баре, без имуноглобулин и апаратна ветилация.
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
60 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
63 Диагностика и лечение на епилептичен статус
64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
64.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
65 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
66 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
67 Диагностика и лечение на Паркинсонова болест
205 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение;
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми