Отделение по Гастроентерология

Отделението по Гастроентерология се намира на първи надпартерен етаж на жилищния блок. Достъпът до него се осъществява по топла връзка от първи надпартерен етаж на сивия корпус.

Разполага с 10 легла.

В него се извършват лечения на заболявания по следните клинични пътеки:

68 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт;
69 Висикоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на ГИТ
70 Болест на Крон и улцерозен колит
71 Заболявания на тънкото и дебелото черво;
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
74 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
75 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) ;
76 Хронични чернодробни заболявания

Внимание, НЗОК не заплаща:
• примка за лигиране еднократна;
• накрайник за лигиране еднократен;
• саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и др.;
• игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;
• игла за биопсия през ехоендоскоп;
• индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия.