Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение се намира на трети надпартерен (син) етаж на сивия корпус. То разполага с 6 легла, оборудвани със съвременни монитори за състоянието на пациента. В отделението се извършват лечения по следните клинични пътеки:

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма;
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми;
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години;
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години;
107 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови;
108 Фалоидно гъбно отравяне;